BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty dotyczące chorób odzwierzęcych

Na podstawie art.51 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U. 2014 r. poz.1539 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o stwierdzeniu chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania:

- włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 7 kwietnia 2017 roku u dzika odstrzelonego w dniu 7 kwietnia 2017 roku w obwodzie łowieckim nr 86 w okolicy miejscowości Łęcze, gmina Tolkmicko. Badanie przeprowadził lekarz wet. Jacek Woźniak, Gabinet Weterynaryjny "Agro-Janów" ul. Grunwaldzka 108 82-300 Elbląg. Tusza dzika została przekazana do utilizacji.