BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Komunikaty dotyczące chorób odzwierzęcych

Na podstawie art.51 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych ( Dz.U. 2014 r. poz.1539 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje o stwierdzeniu chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania:

- włośnica stwierdzona w badaniu poubojowym przeprowadzonym w dniu 09 października 2017 roku u dzika odstrzelonego w dniu 06 października 2017 roku w obwodzie łowieckim nr 151 w okolicy miejscowości Węzina, gmina Elbląg. Badanie przeprowadzone zostało przez lekarza weterynarii Jacka Woźniaka, Gabinet Weterynaryjny "Agro-Janów" , ul. Grunwaldzka, nr 108, 82-300 Elbląg.