BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Światowy dzień bez papierosa

           Tytoń -  Zagrożenie Dla Rozwoju

               

            W dniu 31.05.2017 r tradycyjnie jest obchodzony jest Światowy Dzień Bez Papierosa, (ang. World No Tobacco Day). Został on ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych od tytoniu oraz pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.

           Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na negatywne skutki zdrowotne, jakie niesie za sobą palenie tytoniu. Dzień ma również zachęcić do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

           Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób - to więcej niż łączna liczba umierających z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego konsumpcję wyrobów gorszej, jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe.

            W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zorganizował przy współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego Nowik, Najdek, Bajczyk i wspólnicy Szkol-Med. oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu marsz i happening „Młodość wolna od papierosa”. Uczniowie elbląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (ok.800 osób) rozpocznie marsz o godzinie 10 00 z ul. Saperów do Placu Jagiellończyka, gdzie odbędzie się finał happeningu. W trakcie przemarszu młodzież będzie niosła plakaty z hasłami antytytoniowymi. Hasła antytytoniowe będą skandowane przez sprzęt nagłaśniający.

            W trakcie imprezy nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze hasło antytytoniowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga oraz wręczenie nagrody rzeczowej (piłki) dla szkoły, której hasło zwyciężyło. Nastąpi też, ogłoszenie wyników konkursu literackiego na esej o tematyce antytytoniowej. Nagrody zostały ufundowane przez Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Nowik, Najdek, Bajczyk i wspólnicy Szkol-Med.

            Podczas happeningu przewidziany jest pokaz Zumby prowadzony przez pracowników WSZZ w Elblągu, występ uczniów III LO oraz wystąpienie Mistrza Polski Młodzików w Judo (Sebastian Makowski z IV LO w Elblągu).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu

Marek Jarosz