BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2018-02-12

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata / kandydatkę do pracy na stanowisko: Starszego Referenta ds. pracowniczych i gospodarczych.

Wymiar etatu 1/1

Liczba stanowisk; 1

Miejsce wykonywanej pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195

Wszystkie informacje niezbędne wymagania, pożądane wymagania, główne obowiązki, wymagane dokumenty powyżej w załączniku.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 23.02.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz telefon 55-232-74-31.

Elbląg 2018-02-01

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko Stażysta/Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy zawarte są w załączniku powyżej.

Termin składania dokumentów:

           Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, pok. Nr 2 w terminie do dnia 16.02.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu PSSE w Elblągu). Bliższych informacji udziela Pani Ewa Tomkowicz telefon 55-232-74-31.

 

Nabór pracowników

Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent w Sekcji Higieny Komunalnej

Elbląg 2017-10-10

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Stażysta / Młodszy Asystent
w Sekcji Higieny Komunalnej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana


Pani Natalia Bobowska


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
              Wybrana kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Natalia Bobowska wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.
 

Roztrzygnięcie naboru na stanowisko Referent ds finansowych

Elbląg 2017-10-09

 

INFORMACJA

o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Referenta ds. finansowych w PSSE w Elblągu

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zastała wybrana

Pani Ewa Tomkowicz

Uzasadnienie wyboru

             Wybrana kandydatka spełnia wszystkie niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Tomkowicz wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, co pozwoliło najwyżej ocenić przygotowanie do pracy na w/w stanowisku pracy.