BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

GRZYBOZNAWSTWO

Elbląg 2017.07.07          

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu informuje, że w dniach 25.09.2017 - 02.10.2017 r. w Karpicku koło Wolsztyna odbędzie się kurs na grzyboznawców. Kurs organizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

Informacje dotyczące powyższego kursu ( załącznik poniżej) zaleca się rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych przedmiotowym zagadnieniem, wśród zarządców targowisk itp.