BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Elbląg 2017-09-26

 

  Decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Elblągu,

woda z ujęcia  Kiersitach nie nadaje się do spożycia

woda z ujęć   Wysoka, Krupin,  Zalesie zdatna do spożycia.

 

 

Decyzją Nr 16 z dnia 2017-10-12 pismo HK.4410.400.2017.DK.4  PSSE w Elblągu stwierdza brak przydatności wody do spożycia w wodociągu KIERSITACH.

Decyzją z dnia 2017-10-09 pismo HK.4410.375.2017.AD.14  PSSE w Elblągu uchyla decyzję o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu WYSOKA.

Decyzją z dnia 2017-10-18 pismo HK.4410.382.2017.AD.11  PSSE w Elblągu uchyla decyzję o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu KRUPINIE.

Decyzją z dnia 2017-10-18 pismo HK.4410.382.2017.WK.16  PSSE w Elblągu uchyla decyzję o braku przydatności wody do spożycia w wodociągu ZALESIE.

 

 

Szczegółowe informacje w zamieszczonych załącznikach:

 

 

poniżej do pobrania
 1. - komunikat dla mieszkańców
 2. - procedura odkażania wody i studni
 3. - Decyzja PSSE w Elblągu uchylająca decyzję Nr 12 z dnla 21.09.2017
 4. - komunikat Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach w sprawie Wysoka
 5. - Decyzja PSSE w Elblągu KRUPIN brak przydatności
 6. - Decyzja PSSE w Elblągu  uchylająca decyzję Nr 14 z dnia 25.09.2017 r.
 7. - Decyzja PSSE w Elblągu KIERSITY - brak przydatności wody
 8. - Decyzja PSSE w Elblągu  uchylająca decyzję Nr 15 z dnia 02.10.2017 r.
 9. - Decyzja PSSE w Elblagu ZALESIE - brak przydatności wody
 10. - Pismo WiK w Elblągu w sprawie wodociągu SUW Zalesie
 11. - Decyzja PSSE w Elblągu ZALESIE - uchylająca decyzję o braku przydatności wody do spożycia