BIP Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Elblągu

Trzymaj Formę

TRZYMAJ FORMĘ - ODDZIAŁ PROMOCJI ZDROWIA i OŚWIATY ZDROWOTNEJ
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie,
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn tel 89 5248 377, 385.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu

                                 Informacja  z  realizacji  programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!”

w  roku  szkolnym  2014/2015 ( IX edycja)”
 
 

Program edukacyjny „Trzymaj Formę” dotyczy profilaktyki otyłości i propagowania aktywności fizycznej wśród gimnazjalistów oraz uczniów klas V i VI szkół podstawowych. Działania programowe z tego zakresu są jednymi z priorytetowych działań prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Program zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, realizowany jest w placówkach oświatowo-wychowawczych przy współpracy nauczycieli, w tym najczęściej nauczycieli biologiii wychowania fizycznego oraz kierowników świetlic oraz pielęgniarek środowiska szkolnego.

Realizacja IX edycji programu – rok szkolny 2014/15 - obejmuje łącznie 26 szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Elbląga i powiatu elbląskiego, tj.1789 gimnazjalistów i 1586 uczniów szkół podstawowych.

Program będzie przebiegać pod hasłem "Rodzino, trzymaj formę!"

Głównym celem programu jest zwiększenie (za pośrednictwem dzieci) zaangażowania rodziców i opiekunów w realizację programu. Sama realizacja programu powinna polegać na stosowaniu zasad racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej w domach rodzinnych dzieci. Dzieci, jako uczestnicy i ambasadorzy programu, przekazują zdobytą wiedzę rodzicom (opiekunom), mobilizując w ten sposób domowników do wspólnych działań na rzecz zdrowia.

Partnerami programu będą: Agencja Rynku Rolnego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie.

Działaniom będą patronować: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia (w trakcie potwierdzania), Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federacja Konsumentów, Instytut Żywności i Żywienia, Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.